Kafa Travmaları pdf indir

Kafa Travmaları pdf indir

Kafa travmaları ülkemizde özellikle daha çok trafik kazaları ve düşmelere bağlı olarak halen ciddi sağlık sorunlarından biri olup önemli hasta grubunu oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak daha çok nöroşirürji branşının ana konularından olsa da diğer branşları da doğrudan (ilk müdahale) veya dolaylı olarak (eşlik eden diğer organ yaralanmaları nedeniyle) ilgilendirmektedir.
Kafa travmasının meydana geldiği andan itibaren ilk müdahaleden acil servis ve yoğun bakım, fizik tedavi desteğine dek uygulanan tedavi, cerrahi işlem, takip ve devamında yapılan tüm işlemler çok önemini arz etmektedir. Kitabın hazırlamasını 3 yılda gerçekleştirebildik. İçeriğini planlarken travmaların tipleri yanında olası beklenen süreçleri ve diğer branşların da desteğini de dahil etmeye çalıştık. Bu kitabın geçen zaman sürecinde olası yeni tıbbi gelişmelerden uzak kalmaması, güncelliğini yitirmemesi için 5 yılda bir gözden geçirilmiş haliyle yenilemeyi planlıyoruz.
Bölümlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm meslekdaşlarımıza, Hipokrat yayınevine ve kitabın basımını üstlenen Gaziantep MedicalPark Hastanesi’ne teşekkür ederiz.
Hem basılmış, hem de elektronik ortamdaki mevcut haliyle tıp öğrencileri, nöroşirürji asistan, uzmanlarına, acil hekimleri ile diğer ilgili branş hekimlerine yararlı olmasını diliyoruz.
 
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Aslan Güzel                 
Prof. Dr. Uygur Er
 

Kafa Travmaları isimli sayfadan oluşan kitap ; Uygur Er tarafından yazılmış ve HİPOKRAT KİTABEVİ yayınevinin 03.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Kafa Travmaları pdf indir - indir