Kalbin Makamları pdf indir

tarafından
3
Kalbin Makamları pdf indir

Elinizdeki bu eser, tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip şahsiyetlerden Hakim Tirmizi ismiyle meşhur Şeyh Ebu Abdullah Hasen b. Tirmîzî’ye ait (v.320/932) Beyanü’l fark beyne’s-sadri ve’l kalb ve’l-fuad ve’l-lüb adlı kitabının tercümesidir.
Müellif eserinde kalp, sadır, fuad ve lübb kelimelerinin izahından birbirinden ayrıldığı noktalardan bahsetmiştir. Kalbin makamlarına değinilmiş ve aşamalar örneklerle süslenerek anlatılmıştır. Eserde betimleyici bir üslup kullanmış çokça ayet ve hadise yer vermiştir. Kalbi ve makamlarını tanıtmak suretiyle ele alınmış muazzam bir eserdir.
 
 

Kalbin Makamları isimli 160 sayfadan oluşan kitap ; Hakim Tirmizi tarafından yazılmış ve EHİL YAYINLARI yayınevinin 16.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kalbin Makamları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.