Kalkandereli Sabri Ve Divanı İnceleme – Tenkitli Metin Dizin – Sözlük (I. Cilt) pdf indir

tarafından
22
Kalkandereli Sabri Ve Divanı İnceleme – Tenkitli Metin Dizin – Sözlük (I. Cilt) pdf indir

Çalışmada, XX. Yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı’nın temsilcilerinden Kalkandelenli Sabrî Bey’in Divan’ı  incelenmiştir. Eserin iki nüshası tespit edilmiştir. Sabrî Bey’in oğlu tarafından istinsâh edilen İstanbul  Üniversitesi Kütüphanesi T.Y. 9284 numaralı nüshada bulunan şiir sayısı, 198’dir. Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Gazetesi Bölümü Y. 296 kayıtlı nüshada ise, 110 şiir yer almaktadır. Hem şairin oğlu tarafından istinsâh edilmiş olması hem de daha fazla şiir içermesi bakımından metin hazırlanırken İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki nüsha esas alınmıştır. Her iki nüsha arasındaki farklılıklara dipnotlarda işaret edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi nüshasında yer almayan üç şiir daha metne dâhil edilerek şiir sayısı 201’e çıkarılmıştır. Bu arada, Divan’da yer alan 7 şiir, başka şairlerin Sabrî Bey için kaleme aldıkları vefat tarihlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, Sabrî Bey’e ait şiir sayısı, 194’tür.
 

Kalkandereli Sabri Ve Divanı İnceleme – Tenkitli Metin Dizin – Sözlük (I. Cilt) isimli 500 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ yayınevinin 04.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Kalkandereli Sabri Ve Divanı İnceleme – Tenkitli Metin Dizin – Sözlük (I. Cilt) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.