Kamu Görevlisinin İfade Özgürlüğü pdf indir

Kamu Görevlisinin İfade Özgürlüğü pdf indir

Modern devlet anayasalarında ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde kural olarak herkese tanınmış bir hürriyet olarak düzenlenen ifade özgürlüğünden uygulamada herkes eşit biçimde yararlanamamakta, haiz oldukları ödev ve sorumluluklar gerekçe gösterilerek kamu görevlilerinin ifade özgürlüğü olağan kişilere kıyasla çok daha ağır sınırlamalara tabi tutulmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yargı organlarının konuya ilişkin içtihatlarından hareketle kamu görevlilerinin ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamaların hukuka uygunluğunun incelendiği bu çalışmada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan siyasi faaliyette bulunma, basına bilgi veya demeç verme, gizli bilgileri açıklama yasağı gibi yasaklara da ayrıntılı şekilde değinilmiştir.
 

Kamu Görevlisinin İfade Özgürlüğü isimli 247 sayfadan oluşan kitap ; Burak Erdem tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 18.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Hukuk ve Meşruluk Ek Bölüm Makaleler pdf indir başlıklı makalemizde Hukuk ve Meşruluk Ek Bölüm Makaleler indir, Hukuk ve Meşruluk Ek Bölüm Makaleler oku ve Hukuk ve Meşruluk Ek Bölüm Makaleler pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kamu Görevlisinin İfade Özgürlüğü pdf indir - indir