Kamu İhale Kanunundan ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ile Çözüm Yolları pdf indir

Kamu İhale Kanunundan ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ile Çözüm Yolları pdf indir

Doğada yer alan her canlıda olduğu gibi tüzel kişiliklerin de bir takım gereksinimleri bulunmaktadır. Özel hukuk kişilerinden farklı olarak kamu kurum ve kuruşları, işbu gereksinimleri karşılamak için hareket ederken bir yandan kamu kaynağının yani bir bakıma kamunun diğer bir deyişle toplumun sahibi olduğu ve yine topluma hizmet için kamu kurum ve kuruluşlarına özgülediği ekonomik değerlerin harcanıyor ve öte yandan kamu harcamaları yoluyla devletin iktisadi kaynaklarının yeniden dağıtımı politikasını da yerine getiriyor olması
bu alanın devlet tarafından düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu tüzel kişiliklerden ülkemizde yer alan kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan yahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları mal, hizmet ve yapım işlerinin karşılanması, 04.01.2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 05.01.2002 tarihli ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerinin saptamasından bu gereksinimleri karşılamak için gerçekleştirdikleri ihale ve akabindeki sözleşme sürecinde yaşanan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları, öğretideki görüşler ile idari ve yargısal kararlar ışığında başlıklar altında incelenmiştir. Kitabımız bu alanda akademik çalışma yapanlara referans olma gayesinin yanında ihale sürecinde yer alan aktörlere de kamu alımı ihalelerinde yol göstericilik vasfı taşımayı ilke edinmiştir.
 

Kamu İhale Kanunundan ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ile Çözüm Yolları isimli 254 sayfadan oluşan kitap ; Yaşar Alper Demir tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 31.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Limited Ortaklıkta Payın Devri pdf indir başlıklı makalemizde Limited Ortaklıkta Payın Devri indir, Limited Ortaklıkta Payın Devri oku ve Limited Ortaklıkta Payın Devri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kamu İhale Kanunundan ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ile Çözüm Yolları pdf indir - indir