Kamu İktisadi Teşebbüsü Olarak TİGEM pdf indir

Kamu İktisadi Teşebbüsü Olarak TİGEM pdf indir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. TİGEM, diğer kamu iktisadi teşebbüslerinde de olduğu gibi kuruluşu bakımından idare hukukuna, dışa yönelik faaliyetleri bakımından ise özel hukuk hükümlerine tabidir. Bu durum sebebiyle teşekkül, çift kimlikli bir hukuki yapıya sahiptir.
Yerli tarım sektörümüzün önemli aktörlerinden birisi olan TİGEM’in çift kimlikli hukuki yapısı daha önce monografi düzeyinde incelenmemiştir. Halbuki TİGEM, ülkemizin tarım ve tarıma dayalı sanayisinin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayan müstesna bir kurum olup ayrı bir incelemeye muhtaçtır. Bu doğrultuda eserde öncelikle TİGEM’in tarihsel gelişimi, faaliyet alanları ve yürüttüğü kamu hizmetleri irdelenmiştir. Sonrasında ise TİGEM’in Türk idari teşkilatı içerisindeki konumu, hukuki yapısı, personeli, teşkilatlanması, bir kısım işletmelerinin tasfiye süreci incelenmiştir. Eserde son olarak teşekkülün yapılandırılmasına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
 

Kamu İktisadi Teşebbüsü Olarak TİGEM isimli 163 sayfadan oluşan kitap ; Tevfik Burak Ergun tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 31.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Kamu İktisadi Teşebbüsü Olarak TİGEM pdf indir - indir