Kamu Politikasi Analizi: İller Bankası Reform Politikalarının Çözümlenmesi pdf indir

Kamu Politikasi Analizi: İller Bankası Reform Politikalarının Çözümlenmesi pdf indir

Türkiye’de kamu politikası analizine dair öncü çalışma, Ergüder’in (1981) “Türkiye’de Tarım Fiyat Destek Siyasası ve Siyaset” başlıklı kitabı olarak sayılabilir.. Ergüder’in 1981’deki çalışmasını tâkiben 2000’lere kadar olan dönemde kamu politikası analizi konusunda “akademik suskunluk” yaşanmıştır. 1980 Askerî Darbesinin baskıcı rejimi, üniversiteleri de içine alacak şekilde tüm sivil toplumu apolitize etmeyi amaçladığı için politik çalışmalar ve araştırmaların uzun bir süre kesintiye uğradığı söylenebilir. Bu şartlar altında, kamu politikası analizine ilişkin Türk alanyazınındaki çalışmalar, ancak 2000’lerden sonra sayısal anlamda artış göstermeye başlamıştır. Uzun bir aradan sonra yapılmaya başlayan bu çalışmaların ağırlıklı kısmı ise teorik perspektifleri içeren çeviri/derleme nitelikli çalışmalardan oluşmaktadır.
 

Kamu Politikasi Analizi: İller Bankası Reform Politikalarının Çözümlenmesi isimli 445 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 29.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Kamu Politikasi Analizi: İller Bankası Reform Politikalarının Çözümlenmesi pdf indir - indir