Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku Çerçevesinde Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personelinin Disiplin Sorumluluğu pdf indir

tarafından
23
Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku Çerçevesinde Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personelinin Disiplin Sorumluluğu pdf indir

İçindekiler
 
KAMU HİZMETLERİ AÇISINDAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Sağlık Hizmetlerinin Genel Çerçevesi
Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ
Dünya Sağlık Örgütü
Sağlık Bakanlığı
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
KAMUDA SAĞLIK PERSONEL SİSTEMİ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Sağlık Personelinin İstihdamı
Kamu Sağlık Hizmetlerinde İstihdam Biçimleri
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları
KAMU SAĞLIK PERSONELİNİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
Kamu Sağlık Personelinin Disiplin Sorumluluğunun Yasal Çerçevesi
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirlerine İlişkin Düzenlemeler
Kamu Sağlık Personelinin Disiplin Süreci
Kamu Görevlisi Sağlık Çalışanlarının Yargılanması
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çerçevesinde Disiplin Sorumluluğu
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personelinin Disiplin Sorumluluğu
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Disiplin Sorumluluğu
Türk Tabipleri Birliği Mevzuatı Uyarınca Disiplin Sorumluluğu
 

Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku Çerçevesinde Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personelinin Disiplin Sorumluluğu isimli 120 sayfadan oluşan kitap ; Hakan Turan tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 10.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku Çerçevesinde Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personelinin Disiplin Sorumluluğu pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.