Kapitalist İktisadi Düzene Bir Eleştiri: İslami Ekonomi ve Finansal Alternatifler pdf indir

tarafından
4
Kapitalist İktisadi Düzene Bir Eleştiri: İslami Ekonomi ve Finansal Alternatifler pdf indir

İslam iktisadının sınırlarını çizmek, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar günümüz ekonomik bunalımınına bağlı gelişen şartların gerekliliğidir. İslami ekonomik yapının ne olduğunu belirlemek için öncelikle ne olmadığını ve neden kapitalizmden farklı olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Bu bağlamda elinizdeki kitabın amacı, İslam ekonomisinin sınırlarını belirlemek, kapitalizm ile farklılıklarını, kapitalizmin doğduğu şartları ortaya koymak suretiyle açığa çıkarmaktır. Kapitalizm üzerine yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından İslam iktisadının temel ilkeleri açıklandıktan sonra İslami finans konusu ele alınmıştır. Bu sayede İslami finans, İslam iktisadının temellerine dayandırılarak zemini sağlamlaştırılmıştır. İslami finansa dair veriler ele alınırken en geniş kapsamlı global verilerin derlenmesi yoluyla genel finans eğilimleri analiz edilmiştir. Ardından dünyada İslami bankacılığa ilişkin veriler ele alınmış, ülkemizin dünya verileri içerisindeki durumu tahlil edilmiştir. Son olarak Türkiye’de katılım bankacılığı mevduat bankacılığı mukayeseli bir tutumla ele alınmıştır. SWOT analizi yöntemiyle Türkiye’de katılım bankacılığının fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmiştir. Kitabın tamamında tümdengelim yöntemi ile hareket edilmiştir. Sistematik olarak her bölüm kendi içerisinde en genel parçadan başlanmak suretiyle en özel bilginin ortaya çıkarılması şeklinde kurgulanmıştır. Genel olarak kitap, iktisat, iktisat felsefesi ve tarihi ile ilgili araştırma yapmak isteyen herkese hitap eden bir çalışmadır. Aynı zamanda özelde kapitalizm çalışmaları ile İslam iktisadı ve İslami finans dallarının tümüne dönük geniş spektrumlu bir içeriğe sahiptir.
 

Kapitalist İktisadi Düzene Bir Eleştiri: İslami Ekonomi ve Finansal Alternatifler isimli 276 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mücahide Küçüksucu tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kapitalist İktisadi Düzene Bir Eleştiri: İslami Ekonomi ve Finansal Alternatifler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.