Kaymakamlık Sınavına Özel / Türkiye’nin İdari Yapısı pdf indir

tarafından
5
Kaymakamlık Sınavına Özel / Türkiye’nin İdari Yapısı pdf indir

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı CBK………………..3
Genel Kadro Ve Usulü Hakkında 2 Sayılı CBK ………………………..19
Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında
Atama Usûllerine Dair 3 Sayılı CBK ………………………………………..25
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve
Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı CBK ………………………..35
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında 5 Sayılı CBK …………………69
Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında 9 Sayılı CBK ………………………………….77
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında 11 Sayılı CBK ……………….81
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında 23 Sayılı CBK ………………………..85
Türkiye Adalet Akademisi Hakkında 34 Sayılı CBK ………….89
Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında 38 Sayılı CBK ………..95
Sigortacılık Ve Özel Emeklilik
Düzenleme Ve Denetleme Kurumunun
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 47 Sayılı CBK ……………………….99
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı CBK ………………….109
Nükleer Düzenleme Kurumunun
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 95 Sayılı CBK ………………………117
Devlet Yardımlarının Uygulanması,
Koordinasyonu, İzlenmesi Ve
Değerlendirilmesi Hakkında 102 Sayılı CBK ………………………..125
Olağanüstü Hal Kapsamında
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ve
Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlar
Hakkında Alınan Tedbirlere Dair 146 Sayılı CBK ……………………131
 

Kaymakamlık Sınavına Özel / Türkiye’nin İdari Yapısı isimli 134 sayfadan oluşan kitap ; Sami Sönmez tarafından yazılmış ve TEMSİL KİTAP yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kaymakamlık Sınavına Özel / Türkiye’nin İdari Yapısı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.