Kaynananın Ontolojisi Siyasetin Cevhersiz Ârazı pdf indir

Kaynananın Ontolojisi  Siyasetin Cevhersiz Ârazı  pdf indir

Peki, siyasetin mecaz-ı mürseli olan aile dediğimiz müessesede, babadan başka bir Şeytan, babadan başka bir iktidar yok mu? 

 
“Hukuk babaysa, ve onun ihtiva ettiği cüzî ya-saların tahakkukunu mümkün kılan cüzî istisnaları da kadınsa, 
hu-kuku büsbütün askıya alan dişil istisna durumuna da basitçe kadın durumu diyemeyeceğimiz açıktır. 
Hukukla hukuksuzluğun, baba ile annenin, kadın ile erkeğin üst üste bindiği bu süperpoze kendiliğe, bu 
trans(andantal) kimliğe başka bir isim vermemiz ya da zaten ve-rilmiş ismi tespit etmemiz gerekmez mi? 
Evet. Artık kadim gelinlerin gözyaşlarının kaynağı olan o mâhut ‘Nemrut Kaynana’dan söz ediyoruz. Bu 
kaynana hem evin babasına hükmeder hem de evin annesine ve çocuklarına. Hem evin siyase-tine hakimdir 
hem de evin kültürüne. Ama doğrudan ne babanın standart siyasî iktidar araçlarını kullanır ne de annenin 
kültürel ikti-dar araçlarını. Hep dolaylı olarak, hep sanki alakası yokmuş gibi ya-parak babanın ve annenin 
iktidar alanlarına nüfuz eder. Bu yüzden ne baba ne de anne olan, ne erkek ne de kadın olan; olsa olsa annenin 
babaya paradoksal bir şekilde inkılap etmesine tesadüf eden bu pek maskeli trans kimlik, erkek ve kadın 
iktidarlarından özerk bir şekilde tahlil edilmeyi dibine kadar hakketmektedir.” 
 
Suheyb Öğüt, Kaynananın Ontolojisi’nde müzik, sinema ve popüler kültürün diğer unsurlarını da kullanarak 
sosyokültürel, felsefî ve sosyolojik bakımdan farklı bir Türkiye siyasî portresi çiziyor
 

Kaynananın Ontolojisi
Siyasetin Cevhersiz Ârazı isimli 248 sayfadan oluşan kitap ; Suheyb Öğüt tarafından yazılmış ve TURKUVAZ KİTAP yayınevinin 03.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İktisatta Çoğulculuk Tartışmaları ve Türkiye Örneği pdf indir başlıklı makalemizde İktisatta Çoğulculuk Tartışmaları ve Türkiye Örneği indir, İktisatta Çoğulculuk Tartışmaları ve Türkiye Örneği oku ve İktisatta Çoğulculuk Tartışmaları ve Türkiye Örneği pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kaynananın Ontolojisi Siyasetin Cevhersiz Ârazı pdf indir - indir