Key For English YDS Kelimeleri + Aktivasyon Kodu pdf indir

Key For English YDS Kelimeleri + Aktivasyon Kodu pdf indir

Sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar,
Bildiğiniz üzere, İngilizce öğrenmek okuma ve dinleme becerilerini (receptive skills) harekete geçirmekle başlar. Bilgi- birikim olarak belirli bir noktaya ulaştıktan sonra konuşma ve yazma (productive skills) gelir. Tüm bu 4 beceride yaşanan ortak sıkıntı ise kelimeleri kalıcı bir şekilde öğrenme güçlüğüdür. Özellikle ulusal çapta 
ÖSYM’nin hazırladığı YDS, YÖKDİL, YDT ve uluslararası çapta TOEFLIELTS ve PTE gibi İngilizce sınavlarda yüksek notlar almayı hedefleyen adayların, sınavlarda karşılarına gelebilecek olan genel ve akademik kelime havuzuna hakim olması gerekmektedir.
İngilizce kelimelerden hangilerini, nasıl çalışacağını bilmeyen bir öğrenci süreçte problem(ler) yaşayabilir. Klasik kelime çalışması yapan kitaplardan bazıları A’dan Z’ye alfabetik, diğerleri ise tematik bir çalışması sistemi sunmaktadır. AKILLI DEFTER İLE YDS KELİME DOPİNGİ kitabımızda  adından da anlaşılabileceği gibi  akıllı bir çalışma sistemi oturtabilmeniz için SETLERDEKİ KELİMELER sınavlarda sıklıkla kullanılanlardan seçildi. Ek olarak, hedef kelimelerin her biri için sadece Türkçe anlamlar vermek yerine o kelimeyle eş ya da yakın anlamlı (synonym) ve/ veya zıt anlamlı (antonym) olabilecek kelimeler de verildi. Yine bir kelimeye tam anlamıyla hakim olabilmek için gereken en önemli şeylerden biri de kelimenin kök halinden türeyen isim, sıfat, zarf (word formation) çalışması yapmak olduğu için SETLERDE bu konuyla ilgili çalışmalar da yapıldı.
YDS KELİME DOPİNGİ kitabımızın içinde kapsamlı bir şekilde hazırlanmış toplam 125 adet akademik kelime vardır. Hedefimiz bu kelimelerin bütün ailesine hakim olmanızı sağlamak ve bundan sonraki kelime çalışmalarınızda nasıl bir sistem takip edeceğiniz konusunda size yol göstermektir. Kitap toplam 12 adet KELİME SETİ12 adet ALIŞTIRMA12 adet de TEST’ten oluşmaktadır. Tüm bu bölümlerdeki 125 kelimenin, setler ve aktivitelerde sürekli tekrar edilerek kalıcı hale getirilmesi hedeflenmiştir. Kitabın en son bölümü olan Quick Testlerde ise çoktan seçmeli sorularla kelimeleri öğrenip öğrenmediğiniz test edilmektedir. Kitapta, gerek aktivitelerde gerekse setlerde toplam 310 cümle ile hedef kelimeleri anlamlı bir bağlamda (vocabulary in context) görmeniz sağlanmaktadır. En sonda bulabileceğiniz INDEX bölümünde ise hedef kelimelerin, eş ya da zıt anlamlı kelimelerin kitapta nerelerde ve ne kadar sıklıkla geçtiğini de görebileceksiniz.
 

Key For English YDS Kelimeleri + Aktivasyon Kodu isimli 176 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve K4 YAYINLARI yayınevinin 19.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Key For English YDS Kelimeleri + Aktivasyon Kodu pdf indir - indir