Kırsal Kalkınma Odaklı Yerleşim Planlaması: Havsa Cilt 1 pdf indir

tarafından
3
Kırsal Kalkınma Odaklı Yerleşim Planlaması: Havsa Cilt 1  pdf indir

Trakya Alt Bölgesi, verimli toprakları ve tarımsal üretim değerleri ile Türkiye’nin ana tarım merkezleri arasındadır. Bu bölge İçindeki önemli bir kavşak noktası olan Havsa İlçesi, Edirne sınırları içinde, tarihinden gelen askeri ve ticari yol güzergâhları ile lojistik üs konumuna sahip, tarım ve hayvancılıkta bölgesel rekabet potansiyeli oldukça yüksek ve aynı zamanda üst ölçekli plan kararlarına göre tarımsal potansiyelini pazar altyapısı ile destekleyen tarıma dayalı sanayi bölgeleri ve çeşitlenen fonksiyon alanları ile dikkat çekmektedir. Bu derleme, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2021-2023 yılları arasında gerçekleşen ve bölge ölçeğinden başlayarak kentsel tasarım ölçeğine uzanan etütleri ve öğrencilerle birlikte üretilen planlama/tasarım çalışmalarını bir araya getirmektedir. Çalışma bütününde, kırsal karakterli gelişme politikalarının kurgulanarak; sürdürülebilirlik, bütünleşme, yerel potansiyellerin ve ekolojik varlıkların koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi, sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, fırsat eşitliği, kültürel gelişme ve katılımcılık ilkelerinin esas alınması öngörülmüştür.
 

Kırsal Kalkınma Odaklı Yerleşim Planlaması: Havsa Cilt 1 isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 08.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Odaklı Yerleşim Planlaması: Havsa Cilt 1 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.