Hukuk

1 hafta önce Hukuk

Türk Medeni Kanunu ve İlgili Kanunlar pdf

Türk medeni kanununun yürürlüğe ve uygulama şekli hakkında kanunTapu kanunuAile Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanunTapu sicil tüzüğüTapu planları tüzüğü...
3 hafta önce Hukuk

Borçlar Hukuku Genel Hükümler pdf

1.Temel bilgiler ve kavramlar2.Borçların hüküm ve sonuçları3.Borç ilişkilerinde bazı özel durumlar  Borçlar Hukuku Genel Hükümler isimli 253 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Fatih ...
1 ay önce Hukuk

Tüm Vergi Kanunları pdf

*Gelir Vergisi Kanunu *Gider Vergileri Kanunu *Vergi Usul Kanunu *Kurumlar Vergisi Kanunu *Katma Değer Vergisi Kanunu *Damga Vergisi Kanunu *6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkınd...
1 ay önce Hukuk

Türk Borçlar Kanunu / Cep Kanunları 05 pdf

*Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun *Afet Sigortalar...
1 ay önce Hukuk

Ceza Muhakemesi Kanunu / Cep 03 pdf

*CMK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun *Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Göre...
1 ay önce Hukuk

İcra ve İflas Kanunu / Cep 10 pdf

*Tebligat Kanunu *3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği *Lisanslı Yediemin depoları Yönetmeliği *İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Te...