keyboard_arrow_down Hukuk

Hukuk

Borçlar Hukuku  Genel Hükümler pdf indir

Borçlar Hukuku Genel Hükümler pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

1.Temel bilgiler ve kavramlar2.Borçların hüküm ve sonuçları3.Borç ilişkilerinde bazı özel durumlar  Borçlar Hukuku Genel Hükümler isimli 271 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Fatih Bilgili...

Roma Hukuku Meseleleri pdf indir

Roma Hukuku Meseleleri pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle önce çözümü istenen hukuki meseleler ve bu meselelere ilişkin...

Türk İdare Hukuku pdf indir

Türk İdare Hukuku pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İçindekiler Birinci BölümGenel Olarak İdare Ve İdare HukukuKamu Hukuku Branşı Olarak İdare Hukukuİdare İle İlgili Genel Bilgilerİdare Hukukunun Özellikleriİdare Hukukunun Kaynaklarıİdari İşlemler Arasında Hiyerarşiİdari Rejimİdarenin...

VEHAK Vergide Güncel Gelişmeler Serisi 1-2 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu: Sorunlar, Çözüm Önerileri  Vergi Kanunlarına 7338 Sayılı Kanun’la Getirilen Değişiklikler pdf indir

VEHAK Vergide Güncel Gelişmeler Serisi 1-2 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu: Sorunlar, Çözüm Önerileri Vergi Kanunlarına 7338 Sayılı Kanun’la Getirilen Değişiklikler pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Vergi Hakları Kürsüsü (VEHAK) Vergide Güncel Gelişmeler Serisi’nin ilk iki sayısını içeren bu kitap, 2021 yılında çevrim içi ortamda gerçekleştirilen iki bilimsel etkinliğe dayanmaktadır. VEHAK’ın...

İnsan Hakları Hukukuna Giriş pdf indir

İnsan Hakları Hukukuna Giriş pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

KİTABIN BÖLÜMLERİKİTABIN BÖLÜMLERİBİRİNCİ KISIM: İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL TEORİSİBölüm 1: İnsan Hakları Hukukunun Bilgi KaynaklarıBölüm 2: İsmi, Yaklaşım Biçimleri, Tanımı, Konusu, Kısımları vb.Bölüm 3: KavramlarBölüm...

Ceza Muhakemesinde Katılan pdf indir

Ceza Muhakemesinde Katılan pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Doktora tezimin kitaplaşmış hali olan birinci baskının üzerinden on yılı aşkın bir zaman geçti. Bu süre zarfında kitaba olan ilgi, doktrinde ve uygulamada yapılan atıflar...

Medeni Usul Hukukunda Hükmün Tamamlanması pdf indir

Medeni Usul Hukukunda Hükmün Tamamlanması pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mahkemeler tarafından yargılamaların sağlıklı şekilde yürütülmesi, ileri sürülmüş tüm taleplerin eksiksiz ve tam bir biçimde hüküm altına alınması esas olmakla birlikte çeşitli sebeplerle eksik kararların...

Kısa İdare Hukuku pdf indir

Kısa İdare Hukuku pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

KİTABIN BÖLÜMLERİBİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKUBölüm 1: İdare KavramıBölüm 2: İdare HukukuİKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂTBölüm 3: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkelerBölüm 4: İdarî...