keyboard_arrow_down Sosyoloji

Sosyoloji

İçel Tarihi I-II pdf indir

İçel Tarihi I-II pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İçel Tarihi, kentimizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Sait Uğur’un 1943 yılında yayınladığı bir kitaptır. Daha sonra da bu konuda çeşitli yayınlar yapılmıştır. Ancak Eski İçel olarak...

Kürtler Aldanır Ama Aldatmaz pdf indir

Kürtler Aldanır Ama Aldatmaz pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’nin vatandaşlarına eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak muamele etmesi ve bunu hissettirmesi, muasır medeniyet seviyesi düzeyinde bir sistem tesis etmesi ve büyük devlet olma...

İnternet Neslinin Dini pdf indir

İnternet Neslinin Dini pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kuşakların Özellikleri & Z Kuşağının Dindarlık, Mutluluk, Hoşgörü ve Psiko-Sosyal Davranışları Üzerine Nicel Bir Çalışma Son yıllarda kuşaklar üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Sosyoloji alanı, nesil araştırmalarına...

Sosyal Sorunlara Panoramik Bakış pdf indir

Sosyal Sorunlara Panoramik Bakış pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ortak yaşamın doğası gereği tüm eylemler, toprağa nüfuz eden kökler gibi saçaklanarak tüm yaşamı kuşatmaktadır. Ortak yaşamda yapılan her eylemin kıymeti, uzmanlığı ile ölçülmektedir. Uzmanlaşmaların...

Modern Bir Akıl Sapması: Deizm pdf indir

Modern Bir Akıl Sapması: Deizm pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yaşadığımız çağ, insanoğlunun fıtratındaki zorunlulukları dahi değiştirip, kimliğine, köklerine, aidiyetlerine ve hüviyetine karşı inanılmaz bir yabancılaşma açmazına girdiği bir zaman dilimine dönüştü. Ekonomime kapitalizm, siyasi...

Mekanı Düşünmek pdf indir

Mekanı Düşünmek pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mekân, gündelik hayatta genellikle “nerede” sorusuyla ilişkili olarak kullanılır. Oysa söz konusu kavram başka sorularla ilişkili olduğu gibi, tek disiplinin bakış açısıyla da sınırlı bir...

Türkiye’de Sosyolojinin İnşası pdf indir

Türkiye’de Sosyolojinin İnşası pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’de Sosyolojinin İnşası, Türk sosyoloji tarihi kapsamında belirginleşen sosyoloji yapma tarzlarının farklı tarihsel dönemlerdeki dönüşümünü ve bu dönüşüme neden olan dinamikleri ilişkisellik içerisinde ele almaktadır....