Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar pdf indir

Kitle İletişim Kuramları  Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar pdf indir

Medya var olan toplumsal yapının sürdürülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok önemli ideolojik ve ekonomik işlevleri olan önemli kurumlardandır.Özellikle küreselleşme sürecinde medyanın çokuluslu şirketler ve onların yerli ortakları tarafından kontrol edilmesi yaşanan sürecin anlaşılmasında iletişim kuramlarını çok daha önemli bir hale getirmiştir. Bu kitapta, kitle iletişim kuramlarına yönelik egemen ve eleştirel bakış açıları bütünlüklü bir şekilde ele alınmakta ve kitle iletişiminin ekonomik ve ideolojik işlevleri eleştirel bir bakış açısıyla sunulmaktadır. Bunu yaparken tarihsel bir gelişim süreci içerisinde egemen ve eleştirel yaklaşımlar,kendi epistemolojik ve metodolojik bütünlükleri içerisinde değerlendirmektedir.
 

Kitle İletişim Kuramları
Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar isimli 224 sayfadan oluşan kitap ; Levent Yaylagül tarafından yazılmış ve DİPNOT YAYINLARI yayınevinin 25.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar pdf indir - indir