Klazomenia Karantina Adası Kuzey Yamacı Kazılarında Ele Geçen pdf indir

tarafından
15
Klazomenia  Karantina Adası Kuzey Yamacı Kazılarında Ele Geçen pdf indir

Kökleri büyük boyutlu plastik eserlere dayanan ancak yapımı basit ve oldukça düşük maliyetli
pişmiş toprak figürinler ait oldukları dönemin dinsel yapısına, plastik sanatta ortaya çıkan
yeni akımlara, teknik değişimlere hatta toplumun estetik beğenilerine değin insana ilişkin pek
çok farklı konunun anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Klazomenai Karantina Adası
kuzey yamacı kazılarında ele geçen pişmiş toprak figürinler, bugüne değin Orientalizan
seramik üretimiyle ön plana çıkan Klazomenai’ın kent atölyelerinde ürettiği farklı bir buluntu
grubunu incelememize olanak sağlamıştır. Ana üretim merkezlerine oranla oldukça vasat
olarak değerlendirebileceğimiz Klazomenai figürinleri kentin koroplastik alanında takip ettiği
ana akımları ve bu buluntu grubu özelinde ticari ilişkiler kurduğu merkezleri saptamamıza
yardımcı olmaktadır.
Çalışmanın konusunu oluşturan pişmiş toprak figürinler Karantina Adası kuzey
yamacının hemen üzerinde yer alan açık hava kutsal alanıyla doğrudan bağıntılı olduğu
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kuzey İonia’da bulunan bir kutsal alana ait figürin gruplarının
bir arada değerlendirilmesi çalışmaya ayrı bir önem katmaktadır. Çalışmada değerlendirilen
her bir figürin tipolojik ve ikonografik olarak değerlendirilmiş, figürinlerin etkilendiği sanat
akımları ve ait olduğu döneme ilişkin teknik ve stilistik özellikler detaylı olarak ele alınmıştır.
Böylece figürinin ait olduğu dönem özelliklerine göre ne şekilde biçimlendiği, değişen dönem
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan teknik ve stilistik özelliklerdeki farklılaşma okuyucuya net
bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.
 
 

Klazomenia
Karantina Adası Kuzey Yamacı Kazılarında Ele Geçen isimli 202 sayfadan oluşan kitap ; Aslıhan Özbay tarafından yazılmış ve BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI yayınevinin 20.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi pdf indir başlıklı makalemizde Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi indir, Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi oku ve Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Klazomenia Karantina Adası Kuzey Yamacı Kazılarında Ele Geçen pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.