Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hukukunun Teori ve Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi pdf indir

tarafından
8
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hukukunun Teori ve Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi  pdf indir

Ceza yargılamasının temel amacının suç olarak nitelenen fiilin nasıl meydana geldiğini tespit ederek maddi gerçeği ortaya çıkarmak olduğu bilinen bir olgudur. Bu amacın gerçekleşmesi için şüpheli/sanığın temel hak ve hürriyetlerine koruma tedbirleri ile doğrudan müdahale edilmektedir. Ancak koruma tedbirleri yerine göre haksızlık/hukuka aykırılık teşkil edebileceğinden ortada bireyin mağduriyeti söz konusu olabilecektir. İşte hukuk devleti olmanın bir devlete yüklediği en önemli vazife de bu tip koruma tedbirlerinden kaynaklanan sorumluluğu üstlenebilmektir.
Bu çalışmayla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141-144. Maddelerinde düzenleme altına alınmış bulunan “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat” müessesi bu çalışmada hem teori hem de uygulamalar yönüyle ele alınarak incelenmiştir. Çalışma ile tazminat kurumunun kendi içinde var olan birtakım çelişkilerin ve eksikliklerin ortaya konularak, bunların giderilmesi ve bu kuruma daha fazla işlerlik kazandırılması için ilgililerin yararlanabileceği önerilerin hazırlanması amaçlanmıştır.
Bu eserin tamamlanması ile koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davalarında, yargı mercilerinin kararlarına ve kanun koyucunun düzenlemelerine katkı yapması, Türk Ceza Yargılaması Hukukundaki adil yargılanma hakkına fayda sağlaması, toplumun adli sisteme güveninin artmasına yardımcı olması beklenmektedir.
 

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hukukunun Teori ve Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi isimli 174 sayfadan oluşan kitap ; Av. Ahmet Furkan Yaka tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 18.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hukukunun Teori ve Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.