Köşe Taşları Said Nursi’nin Düşünce Evreni pdf indir

tarafından
8
Köşe Taşları  Said Nursi’nin Düşünce Evreni pdf indir

Bu kitapta Said Nursi esas itibarıyla ortaya koyduğu fikrî üretim üzerinden âlim ve düşünür kimliğiyle değerlendirme konusu yapılmıştır.
 
Kimisi daha önce yayımlanan kimisi yeni telif edilen muhtelif yazılar bu açıdan bir araya getirilmiş ve Said Nursi’nin sadece Müslüman bir âlim olarak değil evrensel ölçekte bir düşünür olarak fikirleri ve yaklaşımları irdelenmiştir.
 
Bununla birlikte adı ve eserleri etrafında gerek takipçileri gerekse muarızları tarafından oluşturulan tanım ve yorum setleri eleştiriye tabi tutulmuştur.
 
Buradaki görüş ve kanaatler sadece kamusal bir müzakerenin unsurlarıdır; hiçbir konuda son sözü söylemek gibi bir iddiaya sahip değildir. Son söz, söylenmeyen ama söylenecek olan sözdür.
 
Önemli olan âlim/düşünür kimliği üzerinden günümüze akran kılarak Said Nursi ile konuşabilmek ve münazarada bulunabilmektir.
 

Köşe Taşları Said Nursi’nin Düşünce Evreni isimli 326 sayfadan oluşan kitap ; Ahmet Yıldız tarafından yazılmış ve LEJAND yayınevinin 28.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Köşe Taşları Said Nursi’nin Düşünce Evreni pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.