Kültür Odaklı Halkla İlişkiler ve Reklam pdf indir

tarafından
19
Kültür Odaklı Halkla İlişkiler ve Reklam pdf indir

* Kurum Kültürü Ve Felsefesi Bağlamında Değişen Örgütsel Çevre Algısı: Ekolojik Bakış Açısının Sunduğu Açılımlar / Sema Yıldırım Becerikli
* Yerel Yönetimler Özelinde Demokratik Kentli Kültürü Oluşumu Açısından Halkla İlişkiler Fonksiyonları
Hasan Güllüpunar – Mutlu D. Güllüpunar
* Kültür Endüstrisi Bağlamında Mevlevilik ve Sema
Ahmet Tarhan – Salih Gürbüz
* Reklamlarda Kültürel Kodların Sunumu / Ayça Çekiç Akyol
* Görsel Kültür ve Halkla İlişkiler Araçları Tasarımı / Özgür Kılınç
* Aidiyet ve Dayanışmaya Dayanan Toplumsal Birleştiricilik Yerel Farklılıklarıyla Evlilik Ritüelleri Konulu Reklamlar / Emine Şahin
 
* Dijitalleşmenin Örgüt Kültürüne Yansımaları: Halkla İlişkiler Bağlamında Bir Değerlendirme
Hasan Altincik
* Sözsüz İletişim Kültürü ve Halkla İlişkiler Açısından Önemi / Ali Arıcı
* Dijital Dönüşüm Devriminin Yerleşik Kültürlere Etkisi / Nida Sümeyya Çetin
* Sağlık Kurumları Halkla İlişkilerinde Kültürel Faktör / Mutlu D. Güllüpunar
* Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Duygusal Emeğinin Kültürel Bağlamda Değerlendirilmesi
Pınar Güner Koçak
* Siyasal Reklamlarda Kültürel Ögelerin Kullanımı: Ak Parti’nin “Millet Geliyor” Reklam Filminin Göstergebilimsel Analizi / Süleyman Çağrı Güzel
* Youtube Reklamlarına Yönelik Değerin Kültürlerarası Karşılaştırılması: Türkiye ve İngiltere Örneği
Yusuf Zafer Can Uğurhan
 

Kültür Odaklı Halkla İlişkiler ve Reklam isimli 360 sayfadan oluşan kitap ; Pınar Güner Koçak tarafından yazılmış ve LİTERATÜRK ACADEMİA yayınevinin 29.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Kültür Odaklı Halkla İlişkiler ve Reklam pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.