Kur’an’ın Eşsizliği Ve Hak Din İslam (İ’cȃz-I Kur’ȃn Ve Hakkıyyet-İ İslȃm) pdf indir

tarafından
4
Kur’an’ın Eşsizliği Ve Hak Din İslam (İ’cȃz-I Kur’ȃn Ve Hakkıyyet-İ İslȃm)	 pdf indir

Kasabzȃde Hüseyin Avni Balıkesirlidir. Hicri 1282 (1865) senesinde doğmuştur. İlk tahsilini Balıkesir’de yapmıştır. Daha sonra medrese eğitimine başlamıştır. İlim tahsilini İstanbul’da tamamlamıştır. Memleketine döndükten sonra Dȃrünnafia’da müderrislik yapmıştır. Hac vazifesini yerine getirmek için gittiği Hicaz’dan dönerken, Rumi 1330 (1914) senesinde Cidde’de vefat etmiştir. Muallim-i Lisanü’l-Arap, Mukaddemetü’l-Fıkıh ve’l-İfta, Mukaddemetü’l-Kırae fi Tahrihü’r-Rivaye, Berahinü’l-Akaid, Tuhfetü’l-Etfal ve Dinsizlik ve Hayat-ı Lakaydiye Karşı adlı eserleri vardır.
Elinizdeki bu çalışma Kasabzȃde Hüseyin Avni’nin 1330 (1911) yılında İstanbul’da basılan İ’cȃz-ı Kur’ân ve Hakkîyet-i İslȃm adlı eserinin yeni harflerle çevirisidir. Bu kitap başlıkta da ortaya konulduğu gibi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Kur’an’ın i’cȃzı, edebi açıdan mükemmelliği, eşsizliği, benzerinin ortaya konulamaması ve edebi açıdan çok ilerde olan müşriklere karşı meydan okuması gibi konulara değinilmiştir. Kitabın ikinci kısmında ise Avrupalıların İslam dini ve bu dinin peygamberi hakkında daha önce ne gibi bir fikirde bulundukları ve daha sonra bu fikrin ne gibi değişikliklere uğradığı kimler tarafından ortaya konulduğu ve bugün İslamiyet’e karşı olan tavırlarına işaret edilmiştir. Ayrıca yaptığımız bu çalışmada Kasabzȃde Hüseyin Avni’nin hayatı, faaliyetleri ve eserlerine de yer verilmiş, İ’cȃzü’l-Kur’an konusu genel hatlarıyla ele alınmıştır.
 

Kur’an’ın Eşsizliği Ve Hak Din İslam (İ’cȃz-I Kur’ȃn Ve Hakkıyyet-İ İslȃm) isimli 120 sayfadan oluşan kitap ; Abdurrahman Altundağ tarafından yazılmış ve RAVZA AKADEMİ yayınevinin 08.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kur’an’ın Eşsizliği Ve Hak Din İslam (İ’cȃz-I Kur’ȃn Ve Hakkıyyet-İ İslȃm) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.