Kur’an’ın İkna Hususiyeti pdf indir

tarafından
7
Kur’an’ın İkna Hususiyeti pdf indir

Bu çalışmamızda başlıca iki mesele ele alınmıştır: Birincisi, Kur’an’ın ana konularıdır. Burada Allah’ın varlığı ve birliğinin ispatı gibi meseleler üzerinde durulmuştur. Ayrıca ahiret, nübüvvet ve Hz. Muhammed (asm)’ın risaletinin delilleri ile Resulullah’ın nübüvvetinin ana unsuru olan Kur’an’ın Allah kelamı oluşu bahis konusu edilmiştir. Bu meseleler, klasik kaynaklarımızda “Usuliddin” diye ifade edilmektedir. Bu bölüme İkna Konuları adını verdik. Bu çalışmamızda ele alınan meselelerin ikincisi ise, , Kurân’ın bu temel konuları muhataplarına sunarken kullandığı üsluplar, yöntemler ve metotlardır. Bu ikinci bölümün başlığı İkna Mekanizmalarıdır. Dolayısıyla bu çalışmamızın mümeyyiz vasfı, Kurânın Ana Konularını belirlemesi ve Kurân’ın bu konuları sunuş tarzı ve üslubunu ortaya koymasıdır. Bu itibarla olsa gerek, kitabımızın bazı İlahiyat Fakültelerinde, Kurânın Ana Konuları dersinde kaynak kitap olarak takip edilmektedir. Cenab-ı Hak’tan gayretlerimizi rızasına muvafık yapmasını ve bu çalışmamızı, başta yazarı olmak üzere toplumumuzun
Kur’ân hidayetinden istifadesine vesile eylemesini temenni ederiz.
 

Kur’an’ın İkna Hususiyeti isimli 480 sayfadan oluşan kitap ; Muhammed Çelik tarafından yazılmış ve DÖNEM YAYINCILIK yayınevinin 05.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kelai / Siyerin Öncüleri 24 pdf indir başlıklı makalemizde Kelai / Siyerin Öncüleri 24 indir, Kelai / Siyerin Öncüleri 24 oku ve Kelai / Siyerin Öncüleri 24 pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kur’an’ın İkna Hususiyeti pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.