Kur’an’ın Mushaflaşma Sürecine Oryantalist Bir Bakış: Francois Deroch pdf indir

tarafından
6
Kur’an’ın Mushaflaşma Sürecine Oryantalist Bir Bakış: Francois Deroch pdf indir

François Déroche, Batı’da erken dönem Kur’an nüshaları üzerine çok önemli araştırmalar yapan bir oryantalisttir. O, oryantalizm tarihine bugüne kadar Halifeler, Emeviler ve Abbasiler döneminden günümüze ulaşan ve dünyanın çeşitli müze ve kütüphanelerinde korunmakta olan mushaflar veya mushaf parçalarına dair en geniş çalışmalara imza atmıştır. Aynı zamanda “Islamic Codicology” adlı eseri Mushaf yazısı ve süslemesi üzerine telif edilmiş son derece önemli İngilizce yazılmış kaynak eser niteliğindedir.

Bu kitapta Déroche’nin ilk dönemlerdeki Kur’an’ın mushaflaşması ve ilerleyen dönemlerde geçirdiği değişimleri ile ilgili ileri sürdüğü görüşleri ortaya koymaya ve değerlendirmeye çalışacağız. Déroche’nin Kur’anın değişmezliği etrafındaki görüşleri son yüzyıl oryantalist düşünceyi ortaya çıkarması açısından son derece önemlidir. Déroche’nin Kur’an konusundaki görüşlerine değinen araştırmalar pek bulunmamaktadır.

 
 

Kur’an’ın Mushaflaşma Sürecine Oryantalist Bir Bakış: Francois Deroch isimli 188 sayfadan oluşan kitap ; Süleyman Kablan tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 14.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kur’an’ın Mushaflaşma Sürecine Oryantalist Bir Bakış: Francois Deroch pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.