Kur’an Kıssalarında Tema ve Anlatım Üslubu pdf indir

tarafından
5
Kur’an Kıssalarında Tema ve Anlatım Üslubu pdf indir

Kur’ân kıssalarının temalarını ve anlatım
üslubunu ele alan bu çalışma, giriş ve iki
bölümden meydana gelmektedir. Birinci
bölümde Kur’ân’da anlatılan kıssaların temalarına
yer verilmiştir. Bu temaların başında Tevhid,
risâlet ve ahiret gelmektedir. Bu temel temalarla
beraber her kıssada önemli bir ahlâkî ilke veya
davranış biçimi de tema olarak öne çıkmaktadır.
Kimisinde bu, sadakat, iffet, sabır gibi olumlu bir
meziyet olarak tezahür ederken kimisinde ise zulüm,
hile veya cinsel sapıklık gibi kötü davranış
olarak görünmektedir. Kıssalarda yer alan bir başka
tema kavimlerin helâkıdır. Kur’ân’ın kıssalarına
yer verdiği kavimlerin büyük bir kısmı daha bu
dünyada iken işlemiş oldukları suçların karşılığını
görmüş ve helâk olmuşlardır. Ayrıca kıssalarda yer
alan önemli temalardan biri de peygamberlerin ve
sâlih insanların dualarıdır.

İkinci bölümde ise Kur’ân kıssalarının anlatım
üslubu üzerinde durulmuştur. Kur’ân genel olarak
konularını anlatırken kendine has bir dil ve üslup
takip ettiği gibi kıssaları anlatırken de yine kendine
özgü bir dil ve üslup kullanmaktadır. Kur’ân, kıssaları
belirli merhalelerle ve farklı yerlerde birbirini
tamamlayan bölümler halinde ele almaktadır.
Bazen olayın kahramanlarının sözlerine veya diyaloglarına
yer verirken bazen de muhatabı olayın
içine katmaktadır. Ayrıca Kur’ân, her kıssayı, içinde
yer aldığı sûrenin atmosferine uygun bir dille ve
sûrenin seci ve kafiyeleriyle de uyumlu bir şekilde
ele almaktadır.
 
 

Kur’an Kıssalarında Tema ve Anlatım Üslubu isimli 132 sayfadan oluşan kitap ; Nurettin Çiftçi tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 01.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kur’an Kıssalarında Tema ve Anlatım Üslubu pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.