Kuramdan Uygulamaya Okul Geliştirme Çalışmaları pdf indir

tarafından
4
Kuramdan Uygulamaya Okul Geliştirme Çalışmaları pdf indir

Okulların, sınıfta verilen öğretimden daha fazla görevleri olduğuna inanıyoruz. Eğitim sisteminin ve okulların her bir çocuğu keşfetmesi, onu yetenek ve eğilimleri doğrultusunda yetiştirmeye odaklanması sadece çocuğun değil aynı zamanda toplumun da gelişmesine yardımcı olacaktır. Okullarda nitelikli eğitim ve deneyimsel öğrenme herkes için erişilebilir kılınmalı. Okulların gelişmesi, çağın gerekliliklerine göre yeniden yapılanması ve dinamik olarak varlığını sürdürmesinde okul geliştirme çalışmalarının sürekliliği önemlidir.

Bu kitap, uluslararası alanda başarılarıyla öne çıkan birçok üniversitenin lisansüstü programlarında yer alan okul geliştirmeyle ilgili dersler ve içerikleri incelenerek, alanyazın etraflıca taranarak ve Türkiye gerçekleri de göz önünde bulundurularak tüm eğitim çalışanları ve öğrenenlerin faydalanacağı içerikle oluşturulmuştur. Konular toplumun, öğrencilerin ile öğretmenlerin beklentilerine ve okulların gelişim potansiyeli ve karakteristiğine uygun olarak saptanmıştır. Bu kitapta her bölümün sonunda okuyucular için ufuk açacağı düşünülen konuyla ilgili makale, kitap ve film tavsiyelerinin bulunduğu, sade ve açık bir dille ifade edilen, yazarların akademik tecrübelerini ve okul deneyimlerini de işin içine katarak yazdıkları 14 bölüm yer almaktadır.
 
 

Kuramdan Uygulamaya Okul Geliştirme Çalışmaları isimli 360 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 07.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Kuramdan Uygulamaya Okul Geliştirme Çalışmaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.