Âlemin Nizamı Hükümdara, Adalete ve Zulme Dair Rebiü’l-Ebrar’dan Seçmeler pdf indir

tarafından
3
Âlemin Nizamı  Hükümdara, Adalete ve Zulme Dair Rebiü’l-Ebrar’dan Seçmeler pdf indir

ÜNLÜ İSLAM ÂLİMİ ZEMAHŞERÎ’NİN SİYASETNAMESİ İLK KEZ TÜRKÇEDE

Kisrâ, zevcesi Şirin’e hitaben “Ah şu saltanat ne güzel şey, bir de dâim olsa” deyince Şirin şöyle karşılık
verir: “Dâim olsaydı bize intikal etmezdi.”
Sosyal bir varlık olan insan, tabiatı gereği tarih boyunca bir arada yaşamaya ihtiyaç duydu. Topluluklar
halinde yaşayan bireylerin huzurunun sağlanması, siyaset kurumunu zorunlu kıldı. Yönetim şekilleri
dönemlere göre değişse de bazı ilkeler tüm zamanlarda geçerliliğini korudu ve siyasetnamelerle
nesilden nesile aktarıldı.
el-Keşşâf adlı tefsiriyle İslamî ilimler tarihine damgasını vuran Zemahşerî’nin Rebîü’l-Ebrâr ve
Nusûsu’l-Ahbâr isimli eserinin siyasetle ilgili bölümleri dilimize ilk kez tercüme ediliyor.
“ÂLEMİN NİZAMI” ismiyle çevrilen eserde saltanat, sultan, adalet, zulüm, biat, kibir, tevazu, devlette
devamlılık gibi temel konular ekseninde İslâm medeniyetinin birikimi sunuluyor. Doksan sekiz konu
başlığında sahabilerin, halifelerin, âlimlerin hikmetli sözleri ibretli hikâye ve şiirlerle işleniyor. Osmanlı
ulemâsı tarafından da sık sık iktibas edilen eserde aktarılan rivayetlerin mütercim Kübra Öztürk
tarafından farklı kaynaklar ışığında notlandırılmış olması, dönemin ruhuna daha fazla ışık tutulmasını
sağlıyor.
 
 

Âlemin Nizamı Hükümdara, Adalete ve Zulme Dair Rebiü’l-Ebrar’dan Seçmeler isimli 80 sayfadan oluşan kitap ; Zemahşeri tarafından yazılmış ve TİMAŞ AKADEMİ yayınevinin 09.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Âlemin Nizamı Hükümdara, Adalete ve Zulme Dair Rebiü’l-Ebrar’dan Seçmeler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.