Liderlik Kuramlar, Modeller, Yaklaşımlar ve En Son Gelişmeler pdf indir

tarafından
10
Liderlik Kuramlar, Modeller, Yaklaşımlar ve En Son Gelişmeler pdf indir

Liderlik, işletme, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve eğitim gibi çalışma alanlarını yakından ilgilendiren çok yönlü ve dilsiplinlerarası bir çalışma konusudur. Liderliğin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Tarih boyunca önemini korumuş, yüzlerce kitap ve binlerce makaleye konu olmuştur. Toplum ve kuruluşların başarılarında liderliğin önemini vurgulayan, ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini inceleyen, liderlerin sahip olmaları gereken özellik ve davranışları vurgulayan onlarca teori (kuram), model ve yaklaşım geliştirilmiştir. Liderlik alanında geliştirilmiş bulunan teori (kuram), model ve yaklaşımlar genellikle liderliğin yalnızca bir ya da birkaç yönünü vurgulamakta, liderlerin sözkonusu kuramsal çerçevede öngörülen niteliklere sahip olmaları ve davranışları benimsemeleri durumunda başarılı olacakları varsayılmıştır. Oysa, liderlik tek bir ya da birkaç teori, model ve yaklaşıma sığmayacak kadar geniş bir olgudur. Hiçbir başarılı liderin kendine özgü liderlik tarzı tek bir kuram, model ya da yaklaşımın teorik çerçevesine sığmaz. Yılların hocalık ve liderlik deneyiminin bir ürünü olan bu kitap, liderlerin, yöneticilerin, lider adaylarının ve gerek lisans gerekse lisans üstü öğrencilerin liderlik konusunu çeşitli yönleriyle bir bütün olarak görmelerini ve bugüne kadar geliştirilmiş bulunan liderlik teori, model ve yaklaşımlarından nasıl yararlanılabileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Kitapta, geleneksel (Büyük Adam Kuramı, Liderlikte Özellikler Yaklaşımı, Liderlikte Yetenekler Yaklaşımı ve Liderlikte Davranışsal Yaklaşımlar) ve ça ğdaş liderlik kuram ve modelleri (Durumsal Liderlik, Koşul-Bağımlı Liderlik, Lider-Üye Etkileşim Kuramı, Dönüşümcü ve İşlemsel Liderlik Kuramları, Karizmatik Liderlik, Stratejik Liderlik, Özgün Liderlik Kuramı, İlham Verici Liderlik Kuramı, Hizmetkâr Liderlik Yaklaşımı, Ekip Liderliği) yanında, liderlik konusunda son yıllarda üzerinde en çok durulan “Etik Liderlik,” “Çevik Liderlik” ve “Entegre (Bütünleşik) ve Meta Liderlik” gibi yaklaşımları da incelenmektedir. Kitap liderlik konusunda ders kitabı ya da yardımcı ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi, bitirme tezleri, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için de yararlanılabilecek önemli bir kaynaktır. Bu kitap, yazarların daha önce yayınlanmış olan Liderlikte Etik, Toplumsal Sorumluluk ve Kültür (Beta, 2019) başlıklı kitabıyla birlikte kullanıldığında bu amaçlara daha da geniş ölçüde katkı sağlayacaktır.
 

Liderlik Kuramlar, Modeller, Yaklaşımlar ve En Son Gelişmeler isimli 552 sayfadan oluşan kitap ; Dr. İlhan Atilla Dicle tarafından yazılmış ve HİPER YAYIN yayınevinin 20.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İklim Krizi ve Türkiye pdf indir başlıklı makalemizde İklim Krizi ve Türkiye indir, İklim Krizi ve Türkiye oku ve İklim Krizi ve Türkiye pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Liderlik Kuramlar, Modeller, Yaklaşımlar ve En Son Gelişmeler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.