Matematikte Özel Yetenekli Çocuklar ve Matematik Etkinlikleri pdf indir

tarafından
6
Matematikte Özel Yetenekli Çocuklar ve Matematik Etkinlikleri pdf indir

Bu kitap özel yetenekli ve matematikte özel yetenekli çocukların kimler olduğunu, hangi özelliklerin onları farklı ve eşsiz kıldığını, matematik eğitimlerindeki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları gidermek için etkinlikler yoluyla yapılabilecek uygulamaları içermektedir. Problem çözme becerileri gelişmiş ve matematiği bir iletişim aracı olarak kullanarak çevresindeki dünyayı anlayabilen bu çocuklar gelişmiş muhakeme ve karar verme becerileri yardımıyla bilişsel becerileri bakımından farklılaşmaktadır. Kitapta matematikte özel yetenekli çocukların bu özellikleri göz önünde bulundurularak matematik eğitimlerinde kullanılabilecek etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapılarak örneklendirilmiştir. Böylece bu çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen yöntemler araştırma ve uygulama arasında bağ kurularak kısa, güncel ve araştırmaya dayalı sonuçlar yardımıyla sunulmuştur. Hem anne babaların hem de eğitimcilerin bu çocukları anlamak ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modellerle ilgili gerekli bilgileri edinebilecekleri bu kitapla matematikte özel  yetenekli çocukların zekâ ve yeteneklerinin en üst düzeyde gelişiminin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyabilecekleri matematik öğrenme alanlarına yönelik öneriler farklılaştırma, gruplama ve zenginleştirme metotlarının kullanımına uygun etkinlikler yoluyla ele alınmıştır.
 

Matematikte Özel Yetenekli Çocuklar ve Matematik Etkinlikleri isimli 126 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Aygen Koç Koca tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 02.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Matematikte Özel Yetenekli Çocuklar ve Matematik Etkinlikleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.