Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi pdf indir

tarafından
15
Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi pdf indir

Mehmed Şevki Efendi (ö. 1304/1887) için “fenâ fi’l-hat” mertebesine erdi denir. Büyük bir sanat aşkı ile ömrünü hep yazıya vermiş, sülüs nesihte Hâfız Osman ve İsmâil Zühdü yolundan hiç ayrılmamış; onların güzel yazı ve ruhlarından feyiz almış, her geçen gün yazısını güzelleştirerek 1860’lı yıllardan sonra kendi üslûbunu ortaya koymuştur.
 
Şevki Efendi sanat dünyâsına husûsî koleksiyon, müze ve kütüphânelerde bulunan mushaf, Delâilü’l-hayrât, hilye, levha, kıt‘a, murakka’ şeklinde pek çok eser bırakmıştır. Celî sülüs sâhasında Mustafa Râkım yolunda eserler vermiştir.
 
Ekrem Hakkı Ayverdi Hat Koleksiyonu’nda bulunan bu nadide eser , yeni baskısında elif kasidesiyle birlikte tekrar sanat severlerle buluşuyor.
 

Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi isimli 44 sayfadan oluşan kitap ; Muhittin Serin tarafından yazılmış ve KUBBEALTI NEŞRİYAT yayınevinin 18.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Doğu Malı Batı Sanatı (Ciltli) İslam Ülkeleriyle Ticaret ve İtalyan Sanatı 1300 - 1600 pdf indir başlıklı makalemizde Doğu Malı Batı Sanatı (Ciltli) İslam Ülkeleriyle Ticaret ve İtalyan Sanatı 1300 - 1600 indir, Doğu Malı Batı Sanatı (Ciltli) İslam Ülkeleriyle Ticaret ve İtalyan Sanatı 1300 - 1600 oku ve Doğu Malı Batı Sanatı (Ciltli) İslam Ülkeleriyle Ticaret ve İtalyan Sanatı 1300 - 1600 pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Mehmed Şevki Efendi’nin Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasîdesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.