Metafor Analitik Felsefe Yaklaşımı pdf indir

tarafından
3
Metafor  Analitik Felsefe Yaklaşımı pdf indir

Nedir metafor? Bu soruyu; felsefe, edebiyat ve dilbilim alanlarının üçü de cevaplamaya çalışır. Böylece bu disiplinlerin verdikleri cevapların ortak noktaları, bize bir temel sunar. Ancak felsefe alanındaki araştırmalar, metaforu kendi özel yapısı kadar dilin ayrılmaz parçalarından birisi olması yönüyle de ele alır. Doğrusu sorunumuz sadece metaforu tanımlamak değil aynı zamanda metaforun ve dilin varoluşunu açıklayabilmektir. Böylece “Metafor nedir?” sorusu kadar “Metafor nasıl mümkündür?” ve “Dil, metaforla birlikte nasıl mümkündür?” soruları da önem kazanır. Son yarım yüzyılda analitik felsefe geleneğine ait anlam kuramları, bir alt başlık olarak metaforun da açıklamasını vermeyi daha sık yapar oldu. Bu çalışma analitik kuramların ilk örneklerinden hareketle John Searle ve Donald Davidson’ın metafor kuramlarını birbiriyle karşılaştırmalı olarak inceliyor. Bunun için öncelikle metafor konusunu edebiyat ve dilbilim yönüyle ele alıyor. Sonrasında Searle ve Davidson’ın dil ve anlam kuramlarını genel hatlarıyla ortaya koyuyor. Karşılaştırmalı incelemenin sonucunda ise metafor-dil olarak adlandırılan bir öneri sunuyor.
 

Metafor Analitik Felsefe Yaklaşımı isimli 178 sayfadan oluşan kitap ; Tuncay Turna tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 13.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Metafor Analitik Felsefe Yaklaşımı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.