Mevlana Perspektifinde Ahlak pdf indir

Mevlana Perspektifinde Ahlak pdf indir

Bu çalışma giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın problemi, amacı, önemi, yöntem ve sınırlılıklarından bahsedilmiştir. Aynı zamanda burada yararlanılan kaynaklar hakkında kısa bilgiler verilmiş, bu kaynakların tercih sebepleri açıklanmıştır. Ardından birinci bölümde, Mevlânâ’nın yaşadığı çağa dair bir bakış kazandıracak bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler Mevlânâ’nın yaşadığı dönemin siyasî, sosyal ve fikrî yapısını yansıtmaktadır. Bu bölümde Mevlânâ’nın doğru anlaşılmasına katkı sunması açısından Mevlânâ’nın kimliği, eserleri hakkında da genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Mevlânâ’nın Mesnevî’de öne çıkardığı ahlâk eğitiminde temel olarak görülebilecek kavramların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayla ortaya çıkan düşünce ve kanaatler ise sonuç bölümünde özetlenmiştir. Elde edilen veriler ahlâk eğitimi sürecine ait öğeler üzerinden değerlendirme ve sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlardan hareketle ahlâk eğitimi sürecine dair Mesnevî’nin olası katkıları üzerinden öneriler sunulmuştur.
 

Mevlana Perspektifinde Ahlak isimli 448 sayfadan oluşan kitap ; Hacer Çetin tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 16.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Herkes İçin 40 Ayet pdf indir başlıklı makalemizde Herkes İçin 40 Ayet indir, Herkes İçin 40 Ayet oku ve Herkes İçin 40 Ayet pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Mevlana Perspektifinde Ahlak pdf indir - indir