Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı Tamamı Çözümlü Soru Bankası pdf indir

tarafından
5
Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı Tamamı Çözümlü Soru Bankası  pdf indir

Ünite 1 
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Dördüncü Bölüm) 
Testler Ve Çözümleri
Ünite2
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
Testler Ve Çözümleri
Ünite3
336 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğİ   
Testler Ve Çözümleri
Ünite4
313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 5
4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 6
382 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 7
385 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 8
387 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 9
393 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 10
2015/1 Sayılı Genelge 706 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesinin Onbirinci (Son) Fıkrasının Uygulanması 
Testler Ve Çözümleri
Ünite 11
6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 
Testler Ve Çözümleri
Ünite 12
345 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 13
355 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 14 
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Başlangıç, Kişi Ve Eşya Hukuku Hükümleri
Testler Ve Çözümleri
Ünite 15
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 16
3402 Sayılı Kadastro Kanunu (İlgili Maddeler; 2, 3, 4 ,7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22) 
Testler Ve Çözümleri
Ünite 17
2644 Sayılı Tapu Kanunu (İlgili Maddeler; 1, 21, 24, 25, 26, 35, 36) 
Testler Ve Çözümleri
Ünite 18
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu İlgili Maddeler (2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30)  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 19
3194 Sayılı İmar Kanunu (İlgili Maddeler; 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,13,15,16, 18, 19, Geçici Madde 16)   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 20
Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 21
396 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 22
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
Testler Ve Çözümleri
Ünite 23 
İdare Hukukunun Temelleri 
Testler Ve Çözümleri
Ünite 24
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 25
298 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 26 
300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 27 
324 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğİ   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 28 
327 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğİ   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 29 
358 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğİ  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 30
379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği   
Testler Ve Çözümleri
Ünite 31
400 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğİ  
Testler Ve Çözümleri
Ünite 32
2014/1 Sayılı Genelge (Değerleme Usul Ve Esaslarına İlişkin) 
Testler Ve Çözümleri
 

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı Tamamı Çözümlü Soru Bankası isimli 530 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve DATA YAYINLARI yayınevinin 05.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı Tamamı Çözümlü Soru Bankası pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.