Mobbingin Örgütte Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi ile Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi pdf indir

tarafından
15
Mobbingin Örgütte Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi ile Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi pdf indir

Mobbing ya da diğer bir ifadeyle “psikolojik şiddet” iş yaşamında sıklıkla karşılaştığımız zira çeşitli nedenlerle gün yüzüne yeterince çıkarılmamış bir konudur. Ancak, son zamanlarda hem işyerlerinde mobbing olaylarının artış göstermesi hem de akademik kurumların ilgisi konunun gündeme gelmesini sağlamış ve en azından tartışılır hale gelmesini olanaklı kılmıştır. Örgütlerde işgörenlere yönelik yapılan yıldırma ve baskı olarak ifade edilen mobbing hem işgörenler hem de örgütler üzerinde birçok olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Psikolojik şiddettin yaşandığı örgütlerde; çalışanlarda işten ayrılma niyetinin oluştuğu, örgütsel bağlılıklarının azaldığı ve buna bağlı olarak işgören devir hızının arttığı bilinmektedir. Bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde ciddi olumsuz sonuçlar yaratan mobbing olgusunun yönetilmesi, nedenlerinin belirlenmesi ve önlemlerin alınması önemli ve gereklidir. Mobbingi asgari düzeylere çekebilecek en önemli unsur yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.
 

Mobbingin Örgütte Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi ile Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi isimli 170 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Naciye Kaya tarafından yazılmış ve HOLISTENCE PUBLICATIONS yayınevinin 06.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Mobbingin Örgütte Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi ile Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.