Müdavele-i Efkar Eleştirel Düşünceye Giriş pdf indir

tarafından
20
Müdavele-i Efkar  Eleştirel Düşünceye Giriş pdf indir

“Bereketzâde Kitaplığı”nın üçüncü eseri olarak Müdâvele-i Efkâr’ı neşrediyoruz:
Bu kitap, Türkçe felsefe ve mantık tarihi açısından birçok önemi haizdir. Diyalektik’in epistemik bir değerlendirmesini içeren “Dibâce”si, sahasında bir ilktir. Bir tezin nasıl temellendirileceği veya bir tezin nasıl çürütülebileceği veya yeni bir antitezin nasıl sunulabileceği gibi oldukça dikkate değer konulara yer vermektedir. Müdâvele-i Efkâr, klasik âdâb-ı bahs çizgisinde yazılmış olmakla beraber, onu modern olan ile sentezleyen bir yapıdadır.
Bereketzâde Kitaplığı’nın ilk eseri olan İsbât-ı Vâcib ve ikinci eseri olan Metâlib-i Âliye ile bu eser, birbirlerini tamamlayıcı muhtevadadır.
 

Müdavele-i Efkar
Eleştirel Düşünceye Giriş isimli 141 sayfadan oluşan kitap ; Bereketzade İsmail Hakkı tarafından yazılmış ve İZ YAYINCILIK yayınevinin 17.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Müdavele-i Efkar Eleştirel Düşünceye Giriş pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.