Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı’nın Tahlil ve Tenkidi pdf indir

tarafından
14
Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı’nın Tahlil ve Tenkidi pdf indir

Muhammed Esed, katı bir dini gelenekten gelmiş, gençliğinde dinsel bulanımlar yaşamış, felsefi ve siyasi ideolojilerde, dini oluşumlarda kurtuluş aramış, sonunda İslam’da karar kılmıştır. Serüven bu aşamada yeni bir biçim kazanmıştır. Şöyle ki, İslam’ı öğrendikten sonra hadise eğilmiş, bu arada mensubu olduğu ümmetin geri kalmışlığının sebeplerine ve çarelerine odaklanmış, ardından düşünce tarihini gözden geçirerek eleştiriye tabi tutmuştur. Düşünce seyiridnde zirveye ulaştığı aşamada, vahiy karşısında bütün dini ahlaki kültürel sapmalar, eğilimler, uygulamalar ve davranışların ayıklanması çabasına girerek vahyin son muhteşem mirasının (Kur’an) tercümesini ve tefsirini yapmıştır.
 

Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı’nın Tahlil ve Tenkidi isimli 320 sayfadan oluşan kitap ; İsmail Çalışkan tarafından yazılmış ve ANKARA OKULU YAYINLARI yayınevinin 15.08.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı’nın Tahlil ve Tenkidi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.