Nas-Olgu İlişkisi Bağlamında İlk Nazil Olan Sûreler (Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir) pdf indir

tarafından
3
Nas-Olgu İlişkisi Bağlamında İlk Nazil Olan Sûreler (Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir) pdf indir

Kur’ân’dan önce vahyolunan sahife ve kitaplar şartlar ve imkânlar gereği belli bir bölge ve belli bir zaman ile sınırlı kalmak durumunda kalmıştır. Kur’ân ise âlemlere rahmet olarak gönderilerek etkisi Hicaz yarımadasından ve 7. yüzyıldan, tüm dünyaya ve kıyamet gününe kadar devam edecektir. Hz. Peygamber ve ashabı Kur’ân’ı; daha çok fiili olarak yaşantılarıyla, az da olsa sözlü olarak açıklamalarıyla tefsir ettiler. Sonraki asırlarda da bir yandan Müslümanlar ellerinden geldiği kadar Kur’ân’ı hayatlarına yansıtmaya çalıştılar. Diğer yandan ilim adamları Kur’ân’dan anladıklarını tefsirlere kaydettiler. Müslümanların Kur’an’ı hayata yansıtmalarında tefsirlerin etkisi ve katkısı ile ilgili herhangi bir veriye sahip olmasak da Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinden günümüze kadar baştan sona ve nüzûl sırasına göre rivayet ve dirayet yöntemleriyle filolojik, fıkhî, işâri, felsefi, ilmî, ıslahî, ictimaî, edebî, konulu tefsir gibi türlerde binlerce tefsir yazılmıştır.
Biz de bu çalışmada âyetler ve âyetler öncesi-sonrası yaşanmışlıkları nas-olgu ilişkisi çerçevesinde ele alarak nüzûl sırasına göre nâzil olan Alak, Kalem, Müzzemmil ve Müddessir sûrelerinin tefsirini yaptık.
 
 

Nas-Olgu İlişkisi Bağlamında İlk Nazil Olan Sûreler (Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir) isimli 130 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Muhammet Karaosman tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nas-Olgu İlişkisi Bağlamında İlk Nazil Olan Sûreler (Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.