Nazari Musiki’nin Esasları Türk Musikisi’nin Zemini Üzerine Bir İnceleme pdf indir

tarafından
4
Nazari Musiki’nin Esasları  Türk Musikisi’nin Zemini Üzerine Bir İnceleme pdf indir

Bu kitap, “nazari musiki’nin” teşkil esasları ve bu yolla “Türk musikisi’nin” zemini üzerine bir incelemedir. “Nazari musiki”, “suret devri’nin sureti” olarak “usul’e” ve “suret seyri’nin sureti” olarak “makam’a” mahsus “birlik’tir”. “Nazari musiki’den”, bu itibarla ve “suret nazariyatı” esasında olmak kaydıyla “kuvvet”, “zaman”, “devr” ve “perde” kavramları vasıtasıyla bahsettik. “Türk musikisi’ni”, “kudüm ile nây’e” mahsus “birlik” esasında ele aldık. “Türk musikisi”, bu manada “geometria’dır”; “kudüm” cihetinden “kuvvet-zaman geometria’sı” ve “nây” cihetinden de “kuvvet-zaman-perde geometria’sı” şeklinde. “Türk musikisi’nin” mevcut tecelliyatı bu bakımdan “eksiksiz’dir” ve “evrensel’dir”. “Türk musikisi’ne” mahsus “aheng’in” ve “tek sesliliğin”, “Batı musikisi’ne” mahsus “ritm”, “armoni” ve “melodi” esasında ele alınması ve bu yolla tadil edilmesi düşünülemez.
 

Nazari Musiki’nin Esasları Türk Musikisi’nin Zemini Üzerine Bir İnceleme isimli 368 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Yalçın Koç tarafından yazılmış ve CEDİT NEŞRİYAT yayınevinin 30.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nazari Musiki’nin Esasları Türk Musikisi’nin Zemini Üzerine Bir İnceleme pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.