Nebevi Varisler 95 / Mehmed Zahid Kotku pdf indir

tarafından
5
Nebevi Varisler 95 / Mehmed Zahid Kotku pdf indir

Nübüvvet silsilesi, Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) bıraktığı mirasa sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İslâm dinine; ilmî, fikrî, siyasi, askerî vb. alanlarda hizmet eden bu şahsiyetler, kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamıştır. Her birinin hayatı ayrı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri, Peygamber vârisleri olan ve sayısı binleri aşan bu şahsiyetlerin hepsini tanıtmak ne yazık ki mümkün olmadığından bir başlangıç olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler Projesi hayata geçirilmiştir.
Nebevî vâris olarak seçilen isimlerden biri de Mehmed Zahid Kotku’dur. O, Birinci Dünya Savaşı’nda Diyarbakır, Suriye ve Filistin cephelerinde savaşa katılmış, yaşadıklarını günlüğe kaydetmiş bir gazi, medrese ilimlerini okumuş ve okutmuş bir âlim, tasavvufî eğitimden geçmiş ve nice gönül eri yetiştirmiş bir ariftir. Israrla üzerinde durduğu iki kavram bulunmaktadır. Bunların ilki ilimdir ve bu doğrultuda, üniversite ile tekkeyi birleştirerek kurduğu Görünmeyen Üniversite’de, milletin ve ümmetin geleceğini kurgulayacak ve kuracak entelektüel zihinli ve derviş gönüllü insanlar yetiştirmek için gayret etmiştir. İkinci kavram ise cihattır. Cihadı, öncelikle nefsin ayartılarından kurtulmak olarak görmüştür. Kısaca o, Anadolu insanına kaybettiği ve unuttuğu değerleri yeniden hatırlatan, öz güven aşılayan, yol ve yöntem gösteren, bütün yolların Hz. Peygamber’e (sas) ulaştığı oranda kıymeti olduğunu öğreten bir âlim, bir ârif ve bir âşıktır.
 

Nebevi Varisler 95 / Mehmed Zahid Kotku isimli 159 sayfadan oluşan kitap ; İbrahim Baz tarafından yazılmış ve SİYER YAYINLARI yayınevinin 14.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nebevi Varisler 95 / Mehmed Zahid Kotku pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.