Necm Sûresinin Arap Dili ve Belagatı Açısından İncelenmesi pdf indir

tarafından
4
Necm Sûresinin Arap Dili ve Belagatı Açısından İncelenmesi pdf indir

İslâm âleminde ortaya konulan tüm ilimlerin arka planında Kur’ân’ın etkisini görmek mümkündür. Özellikle inanç ve hukuk alanında ortaya konulan İslâmî ilimlerin tümü, Kur’ân’ı anlamak ve onun gerçek anlamına vakıf olmak amacıyla kurulmuştur. Süreç içerisinde gelişen ilmi faaliyetler İslâm dünyasında Fen, Coğrafya ve Matematik gibi beşeri ilimlerin de kurulmasında etkili olmuştur.
 
Kur’ân’ı anlamak ve mucizevi yönünü açığa çıkarma hedefiyle ortaya çıkan ilimlerden biri de Arap dili ve belâgatıdır. Özellikle Kur’ân’ın sözel boyutunun mucizevîliğine ve beşer sözü olmadığının ispatına yönelik çalışmalar, belagat ilminin gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Kur’ân’ın mucizevi yönünün ortaya konulması ve bunun temellendirilmiş kurallara dayandırılması şüphesiz Kur’ân’ın ilâhi söz olduğunun kanıtlarındandır.
 
Elinizdeki bu nacizane çalışmada Necm sûresi özelinde Kur’an’ın belâgat ve dilsel yönünün tahlil ve tespitini yapmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda giriş ve üç bölümden oluşan çalışmanın giriş kısmında sûrenin genel yapısı, özellikleri ve ihtiva ettiği konuların yanı sıra konunun önemi, kapsamı ve çalışmada takip edilen yönteme dair bilgiler verilmiştir. Birinci bölümünde Necm sûresinin dikkat çeken ve özellikle sûreye özgü olan kelimeler seçilerek lügat açısından tahlil edilmiştir. İkinci bölümünde gramer ve anlam açısından bütünlük arz eden ayetler aynı başlık altında ele alınıp nahiv açısından tahlil edilmiştir. Üçüncü bölümde ise sûrede me’ânî, beyân ve bedî ilimlerine uygun şekilde kullanılan ifadeler örnekler ışığında incelenmiştir.
 

Necm Sûresinin Arap Dili ve Belagatı Açısından İncelenmesi isimli 152 sayfadan oluşan kitap ; Hatice Mızrak tarafından yazılmış ve ÇIRA AKADEMİ yayınevinin 08.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Necm Sûresinin Arap Dili ve Belagatı Açısından İncelenmesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.