Nefsin Arzularından Uzaklaş pdf indir

tarafından
5
Nefsin Arzularından Uzaklaş pdf indir

Elinizdeki bu eser, tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip şahsiyetlerden birisi olan HakimTirmizi ismiyle meşhur Şeyh Ebu Abdullah Hasen b. Tirmîzî’ye ait olan (v.320/932) Riyazetü’n-Nefs kitabı ve onun çeşitli kitaplarındaki önemli beyanlarından oluşmaktadır.
HakimTirmizi eserde, nefisle mücadele, nefsi riyazet, Allah’ın kullarına çağrısı, kibir, nefret, öfke hallerinden, Allah’a sığınmak gerektiğinden ve peygamberin mü’minler için rahmet oluşundan bahsetmektedir.
 

Nefsin Arzularından Uzaklaş isimli 160 sayfadan oluşan kitap ; Hakim Tirmizi tarafından yazılmış ve GELENEK YAYINCILIK yayınevinin 16.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nefsin Arzularından Uzaklaş pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.