Nicel, Nitel, Karma Yöntem Araştırma Desenleri ve İstatistik Tasarımı ve Yürütülmesi – Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji Alanları İçin pdf indir

tarafından
16
Nicel, Nitel, Karma Yöntem Araştırma Desenleri ve İstatistik  Tasarımı ve Yürütülmesi – Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji Alanları İçin pdf indir

Bu kitap nicel, nitel ve karma yöntem araştırma desenleri ile istatistiği içermektedir. Kitap; araştırmaya giriş, araştırma problemi, hipotezler ve değişkenler, değişkenleri ölçme, evren ve örneklem, nicel araştırma desenleri; tek denekli araştırmalar; internet tabanlı araştırma; veri toplama yöntemleri, gözlem, anket, görüşme; nicel verilerin analizi, betimsel ve anlam çıkartıcı istatistikler (hipotez test etme); nitel araştırma desenleri, nitel araştırma verilerinin analizi; karma yöntem araştırma desenleri, karma yöntem araştırma verilerinin analizi; araştırma önerisi yazma ve araştırmanın raporunu yazma ana bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu kitabın diğer araştırma kitaplarından farkları; o yönde hızlı gelişmelerin olduğu internet tabanlı araştırmaların anlatılması ve onun nasıl yapılacağının gösterilmesi; nicel, nitel ve karma yöntem araştırma anlayışlarının bilimsel yöntem çerçevesinde entegre edilip birlikte ele alınması, ve araştırma desenlerine uygun olarak betimsel ve anlam çıkartıcı istatistiklerden hangilerinin, nasıl kullanılacağının gösterilmesidir.

Kitap lisans, lisansüstü öğrencilerinin, öğretim elemanlarının, öğretmenlerin ve araştırma yapmak isteyen diğer ilgililerin rahatlıkla kullanabileceği ve kendi araştırmasını yapabilmesine rehber olacak, teoriden ziyade uygulamaya dayanan bol örnekli bir kitaptır. Bilime, alana katkı getirmesi ve tüm ilgililere faydalı olması dileğiyle…
 

Nicel, Nitel, Karma Yöntem Araştırma Desenleri ve İstatistik Tasarımı ve Yürütülmesi – Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji Alanları İçin isimli 694 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Satılmış Tekindal tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 06.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nicel, Nitel, Karma Yöntem Araştırma Desenleri ve İstatistik Tasarımı ve Yürütülmesi – Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji Alanları İçin pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.