Niçin Mağlup Olduk? (1877-78 Osmanlı-Rus Seferi) pdf indir

Niçin Mağlup Olduk?  (1877-78 Osmanlı-Rus Seferi) pdf indir

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi diğer adıyla 93 Harbi 19. asırda vuku bulan ve Osmanlı Tarihi’nin yanı sıra Avrupa Tarihi’ne de tesir eden en önemli savaşlardan biridir. Osmanlı Devleti bu harpte her iki cephede (Rumeli ve Kafkasya) savaşmış ve Osmanlı ordusu kahramanca çarpışmıştır. Bilhassa Gazi Osman Paşa, Plevne’de Ruslar’a karşı ciddî bir direnç göstermiş ve adını harp tarihine altın harflerle yazmıştır. 93 Harbi’nden hemen evvel Osmanlı ordusu Sırbistan ve Karadağ Seferleri’ne çıkmış olduğundan savaşa ısınmıştı. Ordu neferleri ise her türlü zorluğa tahammül edebiliyordu. Ancak bütün bunlar bir savaşı kazanmaya yeterli değildir.
Osmanlı Devleti, savaştan evvel siyasî hamleleri yapmakta gevşek davranmış, Mithat Paşa İngiltere’ye güvenmiş ve Meşrutiyet ilan edilmişse dahi Avrupalılar nezdinde Osmanlı Devleti’ne karşı olumlu bir tesir uyandırmamıştır. Savaş boyunca ordu kumandanları çok büyük hatalar yapmış, Ruslar’ı durdurabilecek ve onlara büyük zarar verecek fırsatları da adeta ellerinin tersiyle itmişlerdir.
Yazar, bazen soru cümleleriyle Osmanlı ordu kumandanlarına sert eleştirilerde bulunmuştur. Rumeli Cephesi’nde ordu tarafından yapılan hataları göstermesi ve bunları tenkit edip yerinde tespitlerde bulunması, eseri önemli kılan bir hususiyettir. Bu eserin 1877-78 Osmanlı Rus Harbi’ne alaka duyan, bu konu hakkında araştırma yapan herkese faydalı olması bakımından önem arz etmektedir.
93 Harbi ile alakalı, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerden biri olan bu çalışma, tarafımızdan latinize edilerek okuyucularının istifadesine sunulmuştur.
 

Niçin Mağlup Olduk?
(1877-78 Osmanlı-Rus Seferi) isimli 223 sayfadan oluşan kitap ; Mehmed Hulusi tarafından yazılmış ve KAYIHAN YAYINLARI yayınevinin 13.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Osmanlıda Piyade Sınıfı Askerlerin Eğitimi pdf indir başlıklı makalemizde Osmanlıda Piyade Sınıfı Askerlerin Eğitimi indir, Osmanlıda Piyade Sınıfı Askerlerin Eğitimi oku ve Osmanlıda Piyade Sınıfı Askerlerin Eğitimi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Niçin Mağlup Olduk? (1877-78 Osmanlı-Rus Seferi) pdf indir - indir