Organizasyonlarda Mobbing ve İlişkili Değişkenler pdf indir

tarafından
3
Organizasyonlarda Mobbing ve İlişkili Değişkenler pdf indir

İş yerinde mobbing davranışı bireysel, örgütsel ve toplumsal sorunlar sebebiyle süreçteki tüm aktörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etki her vaka için değişkenlik gösteren düzeyde olsa da her bir vakanın önlenmesi tarafların tümü için büyük önem taşımaktadır. Sonuçlarının yol açtığı etkiler sebebiyle yönetim organizasyon alanında hem uygulayıcı olan işletmeler hem akademik yazın açısından önemi göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Bu sebeple iş yerinde mobbing değişkeni, 1970’lerde tanımlanmasının ardından çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuştur. Buradan hareketle bu çalışma kapsamında yönetim organizasyon yazınında mobbing değişkenini konu edinen çalışmaların derinlemesine irdelenmesi ve ortak çıkarımlarda bulunulması amaçlanmıştır. Bu kitap kapsamında organizasyonlarda mobbing ve mobbingle öncül veya ardıl ilişki içinde olduğu tespit edilen işten ayrılma niyeti, iş tatmini, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık değişkenlerine ilişkin nicel araştırma sonuçları içeren çalışmalara ulaşmanız mümkündür. Mobbing değişkeninin teorik temellerine, sebep- sonuç ve başa çıkma yöntemlerine de kitap bünyesinde detaylı olarak yer verilmiştir.
 

Organizasyonlarda Mobbing ve İlişkili Değişkenler isimli 143 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Esin Bengü Ceran tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 07.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Organizasyonlarda Mobbing ve İlişkili Değişkenler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.