Organize Gıda Perakende Sektörü pdf indir

tarafından
7
Organize Gıda Perakende Sektörü pdf indir

Perakende sektörü dünyanın tamamında olağan üstü hızlı bir değişim ve gelişim göstermektedir. 1980’lerden itibaren Türkiye deki durum incelendiğinde perakendecilik sektörü hızlı ve etkin bir değişim ile ilerlemeye geçmiştir. Perakende sektörü hızla büyüyen, değişen ekonomik etki yaratan dinamik organizmadır. Bu dönüşüm, demografik, ekonomik, kültürel, sosyal, beşeri ve coğrafi olgunluğu değiştirmekte buna istinaden tüm bu dinamiklerden beslenmekte ve etkilenmektedir. Perakendecilik sektörünün günümüzde beklenilenden öte ani yükselmeler gözlemlenmiştir. Büyüme sürekli ve pozitif yönde seyretmektedir. Perakende sektörünün büyümesinde birden fazla etken vardır. Etkili olan faktörlerin başına müşterilerin ihtiyaç ve istek eğilimlerindeki dönüşümler, müşterilerin ihtiyaçları, tüketicilerin vakit kaybetmeden alış veriş yapmaları olarak anlatılabilir.
Yapılan araştırmanın konusu, müşterilerin organize perakende alış veriş merkezleriyle alakalı memnuniyetlerini ölçmektir.
Araştırmanın amacı ise, alışveriş merkezlerine gelen insanları, detaylı bir sınıflandırma yaparak, bu insanların organize perakende sektörü hakkında fikirlerini elde etmektir. Araştırmanın kapsamını 18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır. 200 kişilik bir anket çalışması ile 11 hipotez ana hatlarıyla ele alınarak araştırmanın ana fikri ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonucunda, sektördeki birçok firmaya ve yöneticiye ışık tutacak bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca sektörde çalışan ve sektörde iş yapmak isteyen şirketler ve insanlara da birçok fikir verecek bulgular elde edilmiştir.
Çalışmada değinilecek ana düşünce;  geçmişten günümüze perakende ticaretin geçirdiği evrelere bakarak, gelecekte Türkiye’de ve dünyada perakende sektörünün nasıl bir işleve sahip olacağı belirtilecektir. Sunulan hipotezler ile tüketicilerin farklı yapıları incelenerek, organize perakende ve sektörün geleceği hakkındaki bilgileri açıkça ortaya konacaktır.
 

Organize Gıda Perakende Sektörü isimli 146 sayfadan oluşan kitap ; Ercan Uzunkaya tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 22.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Organize Gıda Perakende Sektörü pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.