Örgütlerde Çalışan Performans Yönetimi pdf indir

Örgütlerde Çalışan Performans Yönetimi pdf indir

Hayatlarının büyük bölümünü çalışarak geçiren insanların, iş yaşamları boyunca her zaman aynı şekilde davrandıklarını ve aynı performansı sergilediklerini söylemek çok zordur. Çalışanların performansları, zamansa! olarak dalgalı bir seyir gösterebilse de şöyle bir gerçeklik vardır: Örgütlerde çalışanların performansları yönetilerek sürekli olarak geliştirilmeli ve yüksek performanslıların durumları muhafaza edilmelidir Performans değerlendirme ve performans yönetimi doğası gereği eksiksiz ve doğru olarak gerçekleştirilmesi zor olan süreçlerdir. Bir örgütteki performans yönetiminin başarısını etkileyen ve göz ardı edilmemesi gereken birçok faktör vardır. Çalışanların performanslarının sağlıklı şekilde yönetilerek sürekli geliştirilmesi ancak ve ancak performans yönetimi sürecini etkileyen her bir faktörün atlanmadan hassasiyetle ele alınmasıyla, yani örgütlerde işleyen, diğer bir ifadeyle çalışan performans yönetimiyle mümkündür. Bilgili, becerikli, yetenekli ve değerli çalışanlar örgütlerin yaşamlarını sürdürmelerinde, büyümelerinde ve küçülmelerinde başrolde bulunan kişilerdir. Örgütlerde çalışanların performansları yönetilerek geliştirilirse ve bu durum devamlı kılınırsa her bir çalışanın performansı toplamda örgütün performansının artmasını sağlayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için de örgütlerde çalışanların performanslarını bireysel olarak yönetmek gerekir Performans yönetimini, çalışanların performanslarının sadece değerlendirildiği bir süreç şeklinde değil de çalışanların performanslarının yönetilerek sürekli geliştirildiği ve üst seviyelerde tutulduğu daha kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan ‘Örgütlerde Çalışan Performans Yönetimi” adlı bu eserde, örgütlerin değerli ve yetenekli çalışanlardan oluştuğu temel yaklaşımıyla, hem çalışanların performanslarının bireysel olarak yönetimi hem de çalışan (etkin ve etkili) bir performans yönetimi sürecinin nasıl olması gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
 

Örgütlerde Çalışan Performans Yönetimi isimli 498 sayfadan oluşan kitap ; Altan Doğan tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 25.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Örgütlerde Çalışan Performans Yönetimi pdf indir - indir