Örgütsel Öğrenme Ve Bireysel Yenilikçilik (Türkiye Spor Federasyonları Örneği) pdf indir

Örgütsel Öğrenme Ve Bireysel Yenilikçilik (Türkiye Spor Federasyonları Örneği) pdf indir

Sporun; hızla sosyal bir kurum olması, eğitime, ekonomiye, uluslararası diplomasiye nüfuz etmesi ve çağımızın modern toplumlarının en yaygın ve en etkili sosyal kurumlarından biri olarak kabul görmesi, spor yönetiminin kontrolünde hizmet veren kurumların çalışanları ile ortaya koyduğu performans ve yenilikçilik anlayışlarının irdelenmesini öne çıkarmaktadır.

Sektörel anlamda, farklı hizmet alanlarında, örgütsel öğrenmenin ve yeniliğin rolü kamuoyunda kabul görmüş olsa da spor sektöründe üretilen hizmete daha az bir dikkatle odaklanma söz konusudur.

Bu eserde; “örgütsel öğrenme” ve “bireysel yenilikçilik” kavramları üzerinde durulmuş, Türkiye’de sportif hizmetlerin önemli bir ayağını oluşturan spor federasyonları çalışanlarının yine bu kavramlar çerçevesinde ortaya koydukları performans incelenerek demografik değişkenlerin bu yetenekler (özellikler) üzerindeki etkinliği irdelenmiştir.
 

Örgütsel Öğrenme Ve Bireysel Yenilikçilik (Türkiye Spor Federasyonları Örneği) isimli 156 sayfadan oluşan kitap ; Tuba Fatma Karadağ tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 30.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Örgütsel Öğrenme Ve Bireysel Yenilikçilik (Türkiye Spor Federasyonları Örneği) pdf indir - indir