Ortaçağ’dan Cumhuriyete Tarih Araştırmaları 1 pdf indir

tarafından
4
Ortaçağ’dan Cumhuriyete Tarih Araştırmaları 1 pdf indir

çindekiler
Eski Türkler (Hunlar, Göktürkler Ve Uygurlar)’De Ticaret
Kazım Paydaş
 
Kuzey Hindistan’da Gahadavala Hânedanlığı’nın Kuruluşu Ve Kurucu Çandradeva’nın Saltanat Yılları
Vural Öntürk
 
Eyyûbi Ordusundaki Gayr-İ Muharip Birimler
Abdullah Kubat
 
Sir John Mandeville’in Seyahatnamesinde Moğollar İle İlgili Olan Kayıtlar
Abdullah Mesut Ağır
 
Türkiye Selçuklu Payitahtı Olarak Konya: Moğol Hâkimiyetindeki Bir Esir Şehrin Serencamı
İbrahim Güneş
 
İsyan, Şefkat, Ölüm: Bir Timurlu Emir-Zâdesinin Serencamı Emir-Zâde Sultan Hüseyin
Fatih Bostancı
 
Kara-Koyunlu Devletinin Son Hükümdarı Hasan Ali Mirza (Hayatı Ve Faaliyetleri)
Ahmet Korkmaz – Rakkuş Karaduman
 
Bûdâk Münşî-Yi Kazvinî’nin Cevâhirü’l-Ahbâr Adlı Eserinde Ak-Koyunlu Devleti Tarihi
Ahmet Korkmaz
 
Osmanlı Dönemi Urfa Belediyesinin Kuruluşu
Kazım Paydaş
 
Haçlı Araştırmalarına Multidisipliner Bir Yaklaşım: Adrıan J. Boas’ın Editörlüğünde Neşredilen The Crusader World Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme
Abdullah Mesut Ağır
 

Ortaçağ’dan Cumhuriyete Tarih Araştırmaları 1 isimli 328 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 24.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ortaçağ’dan Cumhuriyete Tarih Araştırmaları 1 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.