Osmanlı Hukuk Sözlüğü Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası pdf indir

tarafından
30
Osmanlı Hukuk Sözlüğü   Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası pdf indir

Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası adlı hukuk sözlüğü, hukuk sözlükçülüğünün görece olgunlaşma çağı diyebileceğimiz bir evresinde (1895-1896) tarihinde basılmış, 1135 maddeyi içeren kanun fihristli bir sözlüktür. Bu hukuk sözlüğünün genel olarak Osmanlı/İslam hukuku çalışmalarında, ayrıca Tanzimattan sonraki modernleşme devri hukuk edebiyatını anlama ve değerlendirmede faydalı olacağına; bu ve diğer nedenlerle, sözlükçülerin, dilcilerin, hukuk uygulayıcılarının, hukuk tarihi araştırıcılarının, tarihçilerin, ilahiyatçıların, hukuk ve Osmanlı/İslam hukuku yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ilgisine mazhar olacağına inanıyoruz.
 

Osmanlı Hukuk Sözlüğü
Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası isimli 269 sayfadan oluşan kitap ; Fethi Gedikli tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 22.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Osmanlı Hukuk Sözlüğü Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.