Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi pdf indir

tarafından
51
Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi pdf indir

Türk tarihçilerinin önde gelenlerinden biri olan Halil İnalcık, yetmiş yılı bulan akademik hayatında Osmanlı tarihinin bütün dönemleriyle ilgilenerek özgün çalışmalar yapmış ve siyasi tarih, kurumlar tarihi, iktisat ve hukuk tarihi gibi farklı uzmanlık isteyen alanlarda dikkate değer çalışmalar ortaya koymuştur.
Bu kitap İnalcık’ın TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan Osmanlı idare ve ekonomi tarihiyle ilgili maddelerinin kitaplaştırılmış halidir. Devlet, eyalet idaresi, maliye ve ekonomi olmak üzere üç bölümden oluşan kitapta, Osmanlı örfî hukukunun genel yapısı, Osmanlı padişahlarının adaleti temin maksadıyla yayımladıkları adalet fermanları ve Osmanlı idari, mali ve iktisadi yapısı incelenmektedir. Osmanlı tarihi araştırmalarına ilginin arttığı günümüzde, Osmanlı araştırmalarının sembol ismi Halil İnalcık’ın bu kitapta derlenen yazıları, Osmanlı kurumsal yapısını aydınlatmak bakımından vazgeçilmez bir kaynaktır.
 

Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi isimli 216 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından yazılmış ve İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ yayınevinin 23.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.