Osmanlı Millet Sisteminden Türk Ulusuna Giyim ve Kimlik pdf indir

tarafından
25
Osmanlı Millet Sisteminden Türk Ulusuna Giyim ve Kimlik pdf indir

Geniş bir coğrafyayı ve çok sayıda topluluğu kapsayan Osmanlı Devleti’nin giyim-kuşam çeşitliliğine odaklanan bu çalışmada, İmparatorluğun hâkim unsuru konumundaki Müslümanların yanı sıra İstanbul’da yoğun bir nüfusa sahip olan Ortodoks, Ermeni ve Yahudi milletleri inceleniyor. 18. yüzyılda III. Selim ve II. Mahmut dönemle- rinde başlayan modernleşme hareketi ile toplumsal değişim büyük bir ivme kazanmış, modernleşmenin kılık-kıyafet üzerin- deki etkisi çarpıcı biçimde kendini göstermiştir. Türkiye’de kılık-kıyafetin tamamen Batılılaşması ya da evrenselleşmesiyle ise Batı modası ile uyum sağlanmıştır. Bu süre- cin Osmanlı ve Türkiye toplumlarında bireylerin kimlikleri üzerinde çarpıcı etkile- ri görülmüştür. Bu etkilerin karşılaştırmalı analizini yapan bu çalışmada komüniteryen çokkültürlülüğün modernleşme süreciyle modern ulus devlete yerini bırakmasının giyimin bireylerin kimliklerinin dışavurumunda ve toplumsal imgelemede nasıl daha az etkili hale geldiği tartışılıyor.
 

Osmanlı Millet Sisteminden Türk Ulusuna Giyim ve Kimlik isimli 138 sayfadan oluşan kitap ; Mehmet Ada Özdil tarafından yazılmış ve HİPER YAYIN yayınevinin 01.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Osmanoğulları’nın Tarihi Tevarîh-i Âl-i Osman pdf indir başlıklı makalemizde Osmanoğulları’nın Tarihi Tevarîh-i Âl-i Osman indir, Osmanoğulları’nın Tarihi Tevarîh-i Âl-i Osman oku ve Osmanoğulları’nın Tarihi Tevarîh-i Âl-i Osman pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Osmanlı Millet Sisteminden Türk Ulusuna Giyim ve Kimlik pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.